Most Popular News

טיפול בעלוקה - איך זה מתבצע

טיפול בעלוקה – איך זה מתבצע ?

הטיפול בעלקוה הוא מעל 3000 שנה. זה היה בשימוש נרחב, במיוחד בימי הביניים. הטיפול משמש לעתים קרובות יותר בנטורופתיה. טיפול בכרישה הוא אחד מתהליכי הניקוז ונחשב לצורה קלה של הקזת דם. … Read More

סנן פמילי תמי 4

יתרונות סנן פמילי תמי 4

מי הברז בישראל אמנם בטוחים לשתייה, אך עד כמה אנו מצליחים ליהנות מהם? מחקר שנעשה בקרב החברה הישראלית מצא כי רוב האוכלוסייה שותה רק 4-5 כוסות ביום, כמות שאינה מתקרבת … Read More

שירותי ענן

שירותי ענן

יצירת מבנה מאובטח ומאוזן שיעזור לעסק שלך לשגשג ומשמעותו הייתה שצוות פנימי יבנה שרתים ורכיבים נרחבים. פרופילי אחסון הנתונים של היום, תשתית ה- IT ויישומי העסק נראים שונים באופן דרמטי, עם … Read More

מהו גיבוי ושחזור מאסון?

מהו גיבוי ושחזור מאסון?

5 רכיבי מפתח גיבוי ושחזור מאסון או DR הוא כאשר ספק שירותי המחשוב או מנהל רשת מחשוב מגן על הנתונים שלך … 5 רכיבי מפתח  גיבוי ושחזור מאסון או DR … Read More